Om centret – Københavns Universitet

CREME > Om centret

CREMEs emne og formål

Vi lever i en tid, hvor evaluering og andre systemer til måling og dokumentation spiller en stor rolle i styring og udvikling af den offentlige sektor.

Formålet med CREME er at synliggøre og videreudvikle den forskning, der foregår på IFS i sådanne systemer, herunder performance management, akkreditering, tilsyn osv. Vi forsker i, hvordan sådanne systemer formes af organisatoriske og politiske forhold, såvel som hvordan sådanne systemer virker både på det praktiske plan og på den store offentlige og demokratiske arena. Af særlig interesse er, hvordan politiske processer og evalueringsprocesser spiller sammen.

Vore forskningsspørgsmål kræver både en teoretisk og begrebslig beskrivelse af de officielle formål med sådanne systemer såvel som en karakteristik af systemernes typer. Det kræver også opmærksomhed mod dokumentationens form, for eksempel at den typisk er baseret på tal. Og det kræver undersøgelser af, hvordan mennesker forstår, bruger og forholder sig til sådan dokumentation i forskellige kontekster. Ikke mindst sidstnævnte kræver begrebsudvikling, når det viser sig, at evalueringer og evalueringssystemer har konsekvenser, der rækker langt videre end de officielle formål.

Forskere ved CREME sætter jævnligt fokus på aktuelle trends, temaer og debatter, f.eks. om evidens, effekt og performance.

CREME bringer mennesker og ideer sammen. CREME formidler ny forskning og skaber dialog mellem forskere, offentlige institutioner, fonde, studerende og den interesserede offentlighed.