CREMEs emne og formål

Vi lever i en tid, hvor evaluering og andre systemer til måling og dokumentation spiller en stor rolle i styring og udvikling af den offentlige sektor.

Formålet med CREME er at synliggøre og videreudvikle den forskning, der foregår på IFS i sådanne systemer, herunder performance management, akkreditering, tilsyn osv. Vi forsker i, hvordan sådanne systemer formes af organisatoriske og politiske forhold og hvordan de virker på det praktiske plan og på den store offentlige og demokratiske arena. Af særlig interesse er, hvordan politiske processer og evalueringsprocesser spiller sammen.

Vore forskningsspørgsmål kræver både en teoretisk og begrebslig beskrivelse af de officielle formål med sådanne systemer såvel som en karakteristik af systemernes typer. Det kræver også opmærksomhed mod dokumentationens form, for eksempel at den typisk er baseret på tal. Og det kræver undersøgelser af, hvordan mennesker forstår og anvender evaluativ viden. Ofte har evalueringer og evalueringssystemer konsekvenser, der rækker langt videre end de officielle formål.

CREME bringer mennesker og ideer sammen. CREME formidler ny forskning og skaber dialog mellem forskere, offentlige institutioner, fonde, studerende og den interesserede offentlighed. Forskere ved CREME deltager i offentlig debat og i bedømmelses- og rådgivningsarbejde for offentlige myndigheder.

De studerende på overbygningen i statskundskab oplever nærkontakt med CREME på en særlig kernefaglig linje i evaluativ viden (starter sommer 2019).