Afsluttede forskningsprojekter

Oversigt over afsluttede forskningsprojekter med relation til Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering (CREME):

 

 

 

 

 

 

Projektleder: Peter Dahler-Larsen.
Projektets løbetid: 1. september 2017 til 31. august 2020.

Formålet med arbejdspladsvurderinger er at kortlægge eventuelle arbejdsmiljø-problemer og dermed bane vejen for analyse og prioritering samt handleplan for virksomhedens forbedring af arbejdsmiljøet. I det foreliggende projekt anskues APV som et eksternt lovbestemt virkemiddel, der internt tilsigtes at fremme refleksivitet via selvevaluering og ansvarstagen for opfølgning. APV finder sted i et spændingsfelt mellem refleksivitet og rutine. Det er kendt fra organisationsteorien, at rutiner bruges til at håndtere tvetydighed og kanalisere de former for information, som organisationen finder relevant. Mange organisationer bruger mere eller mindre standardiserede pakkeløsninger til dataindsamling til brug for APV, så som præspecificerede spørge-skemaer. Rutiner kan slide på opmærksomheden i organisationer, ligesom flere rutiner kan konkurrere om opmærksomheden. Kan rutiner i APV rumme faktorer i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan karakteriserer centrale aktører brugen af APV? Hvilke forhold i organisationen øver indflydelse på brugen af APV, herunder hvorvidt APV sammenflettes med andre processer i organisationen? Kan der identificeres typiske mønstre hos organisationer, der drager nytte af APV versus organisationer, der ikke gør? Projektet vil belyse brugen af APV både i dybden via case studier og i bredden via dokumentanalyser og en survey til nøglepersoner.