10 November 2014

På forskerdag om virkningsevaluering, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Århus Universitet, har Peter Dahler-Larsen holdt oplæg

På forskerdag om virkningsevaluering, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Århus Universitet, har Peter Dahler-Larsen holdt oplæg den 10. november 2014.