10. september 2019

Symposium om forskning og interessekonflikter

Prof. Nils Billestrup, named person på fra SUND og Prof. Peter Dahler-Larsen, named person på SAMF, taler om interessekonflikter i forskningen.