7. juli 2018

Hanne Foss Hansen anmeldte Ledelseskommissionens rapport

Hanne Foss Hansen anmeldte Ledelseskommissionens rapport i et indlæg med titlen "Ledelseskommissionens anbefalinger er for trivielle" på Altinget 7. juli 2018.