18. august 2017

Hanne Foss Hansen bidrog med et skriftligt oplæg med titlen "Offentlig ledelse - sejlads i uroligt forvand"

Hanne Foss Hansen bidrog med et skriftligt oplæg med titlen "Offentlig ledelse - sejlads i uroligt forvand" på Ledelseskommissionens forskermøde på Aarhus Universitet 18. august 2017.