27. oktober 2016

Hanne Foss Hansen og Anne Mette Møller har holdt oplæg om evidensbaseret politik- og praksisudvikling

Hanne Foss Hansen og Anne Mette Møller holdt sammen med Kari Tove Elvbakken den 27. oktober oplæg om evidensbaseret politik- og praksisudvikling på Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskab på Universitetet i Bergen.