25. januar 2016

Hanne Foss Hansen har udarbejdet evalueringer af fem af Rigsrevisionens beretninger fra 2015

Hanne Foss Hansen har udarbejdet evalueringer af fem af Rigsrevisionens beretninger fra 2015 og deltaget i en diskussion af disse på Rigsrevisionens årlige evalueringsdag 25. januar 2016