6. januar 2016

Hanne Foss Hansen har holdt oplæg på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Kristiansand

Hanne Foss Hansen har holdt et oplæg med titlen ”Mellem topstyring og autonomi. Universiteter i Norden i forandring” på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Kristiansand den 6. januar 2016