24. september 2015

Hanne Foss Hansen har holdt oplæg på konference arrangeret af Det Obelske Familiefond

Hanne Foss Hansen har holdt oplæg 24. september 2015 om effektmåling, evidens og socialpolitik på konference arrangeret af Det Obelske Familiefond.