16. april 2015

Hanne Foss Hansen har holdt oplæg på Universitetet i Agder

Hanne Foss Hansen har holdt oplæg på Universitetet i Agder, Institutt for statsvitenskab og ledelsesfag om "Evaluering af store politisk-administrative reformer: Komparativ analyse af evalueringen af den norske NAV-reform og evalueringen af den danske kommunalreformen".