3. februar 2015

Hanne Foss Hansen er blevet genudpeget som medlem ...

Hanne Foss Hansen er blevet genudpeget som medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut.