31. december 2014

Hanne Foss Hansen har i 2013-2014 deltaget i et internationalt panel

Hanne Foss Hansen har i 2013-2014 deltaget i et internationalt panel, der har rådgivet Vetenskapsrådet i Stockholm i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til et resultatbaseret system til fordeling af forskningsressourcer på universitetsområdet.