19. september 2017

Anne Mette Møller deltager i paneldebat om evidensbaseret politik og praksis i The Nuffield Foundation, London, UK

Anne Mette Møller deltog den 19. september 2017 i en paneldebat på et seminar arrangeret af The Nuffield Foundation i London under overskriften ”Evidence-based policy and practice: Taking the agenda forward”.