APV-projektet: Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de mest hyppige spørgsmål til undersøgelsen af arbejdspladsvurderinger i den offentlige sektor. 

Hvad er projektet ”APV: Refleksivitet og rutine”?

Projektet ”APV: Refleksivitet og Rutine” har til formål at undersøge brugen af arbejdspladsvurderinger (APV) i den offentlige sektor. Vi er interesseret i hvilke faktorer, der øver indflydelse på arbejdspladsvurderingernes tilrettelæggelse, udformning og nytte. 

Hvorfor er undersøgelsen vigtig?

Arbejdspladsvurderinger er lovpligtige. Mange arbejdspladser og medarbejdere bruger tid og kræfter på dem. Ingen har hidtil systematisk undersøgt, hvordan arbejdspladsvurderinger virker. Det gør vi nu. Med mere effektive virkemidler i arbejdsmiljøet  kan der hentes gevinster både for mennesker, for arbejdspladserne og for den offentlige sektor som helhed. Derfor er undersøgelsen vigtig. 

Hvem har ansvar for undersøgelsen?

Undersøgelsen gennemføres under ledelse af professor Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

Hvem finansierer undersøgelsen?

Projektet støttes af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. 

Hvilke metoder bruges i undersøgelsen?

Vi laver interviews med arbejdsmiljørepræsentanter og andre nøglepersoner. Vi udsender spørgeskemaer til arbejdsmiljørepræsentanter. Vi analyserer dokumenter. 

Hvorfor invitere mig til at deltage i undersøgelsen?

Vi er interesseret i vurderinger og erfaringer fra personer, der har førstehåndskontakt med arbejdspladsvurderinger. Vi ønsker et meget bredt udsnit af personer på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau og på tværs af sektorer.  Vi skaber kontakt via offentligt tilgængelige oplysninger, via nettet, via kontakt til arbejdspladserne og via kontakt til de faglige organisationer. 

Skal jeg også være med, hvis jeg lige er tiltrådt stillingen som arbejdsmiljørepræsentant?

Ja, vi vil gerne have dine svar. Vi er interesseret i din vurdering. Jo flere der deltager, jo mere dækkende bliver det samlede billede. 

Skal jeg også svare, hvis min arbejdsplads ikke har noget lysende eksempel på en god arbejdspladsvurdering?

Ja, vi skal have alle slags arbejdspladser med, hvis vi skal give et dækkende billede. 

Hvad skal resultaterne bruges til?

Vi vil udgive en bog på dansk, der henvender sig til alle interesserede. Vi vil bruge data i internationale forskningsartikler. Vi skriver også en rapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet afsluttes i 2020. 

Hvis jeg deltager i undersøgelsen, kan man så genkende mig og min arbejdsplads?

Nej. Når vi publicerer resultater, vil der ikke indgå oplysninger, der kan henføres til enkelte personer eller arbejdspladser. Der er undtagelser fra dette princip i de tilfælde, hvor en arbejdsplads selv vælger at lægge sin APV offentligt frem. Der er ligeledes undtagelser, når vi taler med organisationer, som der kun er en af, f.eks. Arbejdstilsynet, og hvor vi øger vores baggrundsviden, men ikke fokuserer på organisationens eget APV-arbejde. 

Er der en frist for at besvare spørgeskemaet?

Det er vigtigt at svare inden for fristen, idet vi først kan begynde at analysere besvarelserne, når vi har svar fra alle, der ønsker at besvare undersøgelsen. 

Kan jeg udfylde en del af skemaet og gå tilbage til skemaet på et senere tidspunkt?

Ja.

Hvad kommer der ud af projektet?

Projektet afsluttes i 2020. Der kommer internationale forskningsartikler og en bog på dansk. Vi har også tænkt os at formidle resultaterne gennem undervisning og foredrag. 

Har projektet kontakt med myndigheder og organisationer?

Projektet er i dialog med en følgegruppe, der rummer repræsentanter for offentlige myndigheder og faglige organisationer.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til undersøgelsen?

Venligst kontakt Anna Sundby på e-mail: anna.sundby@ifs.ku.dk  eller telefon: +45 35 32 61 39 eller Peter Dahler-Larsen på e-mail: pdl@ifs.ku.dk.