CREME

Highlight

Den europæiske evaluerings-konference kommer til København! European Evaluation Society vil i samarbejde med Dansk Evaluerings Selskab holde konference i København den 21.-25. September 2020

I sommeren 2019 åbner en ny kernefaglig linje i Evaluativ Viden på kandidatuddan-nelsen i statskundskab.