Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering – Københavns Universitet

Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering (CREME)

Highlight

Hanne Foss Hansen er blevet udpeget af Uddannelses-og Forskningsministeriet som medlem af et ekspertudvalg, der skal udarbejde konkrete forslag til modeller for fordeling af basisforskningsmidler til de danske universiteter. Udvalget skal belyse erfaringer fra andre lande og identificere modeller, der kan understøtte kvalitet i forskningen. Udvalget, der består af fem medlemmer, skal afgive sin rapport i januar 2019.