Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering – Københavns Universitet

Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering (CREME)

Highlight

Bogen "Education as Social Construction: Contributions to Theory, Research and Practice" diskuteres på et webinar

>>Bogen kan hentes gratis. Peter Dahler-Larsen har bidraget med kapitlet “Evaluation as Social Construction.”